LIDGELD BIJ LANGE WAPPER

FOS open scouting dient de lidgelden van onze eenheid te ontvangen vóór 15 december 20XX. Indien FOS het lidgeld na 15 december ontvangt, zijn de desbetreffende leden niet meer verzekerd. We nodigen u dan ook uit om deze lidgelden te betalen vóór de 1ste zondag van december op het rekeningnummer 733-1661754-77. In dit lidgeld zit vervat: lidgeld groep, aansluiting Federatie, ongevallenverzekering, BA-verzekering en een abonnement op het Toplichtje.

 

Belangrijk:

Indien u voor meerdere personen betaalt, gelieve dan duidelijk de naam + voornaam van elk lid weer te geven in de mededeling van de overschrijving.  Dit is zeer belangrijk om onze administratie vlot te laten verlopen.

 

Lidgelden 2013 - 2014

1ste jeugdlid per gezin: 63 euro

volgende jeugdleden per gezin: 61 euro

Slepers en +18-jarigen: 39 euro

Leiding: 36 euro